No data

Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *

Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
No data
No data
2020-04-27
List do UM w Bogatyni

do UM w Bogatyni pisałem:

Dzień dobry,
Kiedy ostatni raz:
specjalistyczny konsultant wykonywał badania dotyczące:
- potoków w KM, rozlokowania przystanków, dostosowania sieci przystanków komunikacji miejskiej do wymogów demografii czy zmian zabudowy?
- rewitalizacji sieci usług komunikacji miejskiej, zmiany rozkładów jazdy na cykliczne, wprowadzenia dni bezpłatnej komunikacji,
Dlaczego nie można znaleźć przystanków na wielu osiedlach mimo że przejeżdża tamtędy autobus miejski? Co się stało z liniami 1, 1A, dlaczego noszą obecne linie oznaczenia A, B, C? 
- Czy UM planuje jakieś zmiany w tym zakresie, tak aby komunikacja kursowała częściej i miała gęstszą sieć postojów? Czy autobusy wyjadą do wewnątrz osiedli?
Adam Fularz
Zgorzelecka.pl
Nadeszła odpowiedź na pytanie o sieć kolejową miasta:

Dzień dobry,

odpowiadając na Pana wiadomość mailową z dnia 25.07.2022 r. w sprawie linii kolejowej z Turoszowa do ul. Henryka Sienkiewicza w Bogatyni uprzejmie informuję, że wszelkie pytania odnośnie przedmiotowej linii kolejowej należy kierować bezpośrednio do Polskich Kolei Państwowych S. A.

--
Pozdrawiam,
Bartosz Kotwicki
Podinspektor

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia(..)
www.bogatynia.pl
 Zgorzelecka.pl
Redakcja: Dol. Ziel. 24a, Ziel Góra
2020-04-25
Second news on the main page

Pisałem:

 do UM w Bogatyni, Do Radnych Miasta
Pytanie o rewitalizację centrum miasta

Szanowni Państwo,
Bogatynia to rodzaj rzadkiego w Polsce postmiasta w stylu amerykańskim- bez przestrzeni wspólnych, bez centrum miasta które spadło do roli parkingu samochodowego. Dominują w owym dawnym centrum- samochodowe parkingi i markety. 
W centrum miasta Bogatynia dramatycznie brakuje strefy pieszej, miejskich placów, punktów spotkań. Dawny dworzec kolejowy to zielony skwer a nie plac miejski otoczony budynkami, w dodatku- gdzie obecnie autobusy dalekobieżne mają końcówkę, pętlę? Gdzie kierowcy mają możliwość dokonania manewrów nawrotu, czy oczekiwania na kurs powrotny? Czy na terenie Bogatyni planuje się:
- strefę pieszą?
-place miejskie niedostępne dla samochodów?
- strefę dla turystów?
-targowisko (obecne jest likwidowane, sądząc z wywieszonego na moście banneru- nie przewiduje się targowiska w ciągu nadrzecznym po jego modernizacji)?
Pozdrawiam,
Adam Fularz
 
Redakcja: Dol. Ziel. 24a, Ziel Góra
2020-04-27
Wniosek o naprawę dworców i przystanków kolei
Do MI
Osoba - emerytka- narzeka na stan dworców kolejowych w Zgorzelcu oraz na ruiny dworca PKS w tym mieście. Z dworca autobusowego rzekomo odjeżdża już tylko 1 autobus dziennie. Z różnych miejsc w chaotyczny sposób odjeżdżają busy wg tej osoby - która narzekała na wstyd z tym związany ponieważ jest to miasto graniczne.
Pozdrawiam 
Adam Fularz 
Wydawnictwo Merkuriusz Polski 


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

zanowny Panie,

w załączeniu przekazuję odpowiedź Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury wraz  z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

 

Z poważaniem,

 

Ewelina Stączek

Departament Transportu Drogowego

Ministerstwo Infrastruktury

ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa

Pan
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
 
Szanowny Panie,
w odpowiedzi na pismo przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu
adam.fularz....wieczorna.pl w dniu 15 czerwca 2019 r. dotyczące publicznego transportu zbiorowego
w Zgorzelcu Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury przedstawia następujące
informacje.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018
r. poz. 2016) określenie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym
jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków
i zasad korzystania z tych obiektów, następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej
jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku gmin kompetencja w tym zakresie przysługuje radzie
gminy.
Jednocześnie należy wskazać, że za organizację publicznego transportu zbiorowego odpowiada jednostka
samorządu terytorialnego, która stosownie do podstawień art. 7 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.
Dodatkowo należy zauważyć, że w dniu 18 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 maja 2019 r.
o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.
1123). Ww. ustawa została przygotowana w związku z trudnościami w funkcjonowaniu publicznego
transportu zbiorowego wynikającymi z braku wsparcia finansowego dla organizatorów publicznego
transportu zbiorowego i koniecznością zapewnienia im pomocy w tym obszarze.
Ustawa przewiduje wsparcie finansowe ze środków budżetowych dla organizatorów publicznego transportu
zbiorowego – samorządów, na uruchamianie nowych linii komunikacyjnych oraz odtworzenie połączeń, które
zostały zlikwidowane. Dofinansowanie w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii o charakterze
użyteczności publicznej będzie przyznawane organizatorom za pośrednictwem wojewodów. Organizatorzy
publicznego transportu zbiorowego, najlepiej znają potrzeby przewozowe mieszkańców swojego obszaru
właściwości i to oni będą decydowali, które linie autobusowe należy uruchomić lub odtworzyć.
Środki Funduszu zostały zaplanowane w szerokiej perspektywie czasowej, co pozwala na planowanie sieci
połączeń i realizację potrzeb komunikacyjnych obywateli w sposób usystematyzowany, uwzględniający
optymalizacje działań organizatorów w kontekście posiadanych zasobów organizacyjno-finansowych.
Z poważaniem,
 
Dokument podpisany elektronicznie przez:
 
Bogdan Oleksiak
Dyrektor
 
Departamentu Transportu Drogowego
2020-04-27
Pytania- kolej elektryczna przez granicę
Sehr geehrte Damen und Herren,

Ist es nicht sinnvoll, die Strecke- 800 Meter- kurzfristig zu elektrifizieren? Ich glaube dass Sie haben vor, dass eine Lücke in der Angebot zwischen Görlitz und Zgorzelec entsteht.
Bitte, geben Sie den entsprechenden Gericht an. Ich schlage vor, dass der Gerichtshof entscheiden wird, ob es nicht sinnvoller wird, kurzfristig 25 Mäste aufzustellen und 800 Meter Kupferdraht aufzuhängen. Es geht mir eher um eine temporäre Lösung.
MfG
Adam Fularz


W dniu czwartek, 12 września 2019 presse.l napisał(a):

Sehr geehrter Herr Fularz,

 

derzeit wird für die Elektrifizierung zwischen Görlitz und Görlitz-Grenze D/PL eine Grundlagenplanung erstellt. In dieser wird der Lückenschluss zwischen dem Bahnhof Görlitz und dem Bahnhof Zgorzelec berücksichtigt. Zwischen dem polnischen und dem deutschen Bahnhof muss ein Systemwechsel des Oberleitungssystems eingerichtet werden. Zudem sind Anlagen zur Rückstromführung des Fahrstromes und besondere Schutzeinrichtungen erforderlich, da in Deutschland ein anderes Stromsystem für Züge besteht und besondere Vorschriften zum Umgang mit Gleichstrom zu beachten sind. Das erfordert hohe technische Anforderungen mit einem großen baulichen Aufwand.

 

Eine kurzfristige Realisierung ist nicht möglich. Neben einer abgeschlossenen Planung und dem Baurecht (grenzüberschreitende Planfeststellung) fehlt in Deutschland derzeit eine Finanzierung für das Projekt.

Die Finanzierung von Infrastruktur der polnischen Seite in die Infrastruktur der Deutschen Bahn ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Es laufen aber derzeit intensive Gespräche zwischen den Ministerien des Bundes, dem Land Sachsen und der Deutschen Bahn, um eine Finanzierung der Elektrifizierung auf deutscher Seite von der Grenze über den Bahnhof Görlitz bis Dresden zu ermöglichen, um mittelfristig den grenzüberschreitenden elektrischen Verkehr zu ermöglichen.

 

Mit freundlichen Grüßen

Erika Poschke-Frost

Sprecherin

Kommunikation Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

Regionalbüro Leipzig (GNK 1(L))

Deutsche Bahn AG

Richard-Wagner-Str. 3, 04109 Leipzig

Tel. +49 341 9678 482, intern 92705482, Fax 0341 9678489
Pflichtangaben anzeigen

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: http://www.deutschebahn.com/de/konzern/datenschutz


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl
ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra
2020-05-02
Holokaust zaczynał się podobnie

Holokaust zaczynał się podobnie.

Przenieśmy się na chwilę myślami, wyobraźnią we wczesne lata 30. do Berlina. Znajdujemy się prawie w centrum Berlina, ta dzielnica nazywa się bawarska, trzy przystanki od ogrodu zoologicznego. Jest tam, gdzie dzisiaj jest stacja metra, park bawarski. I oto jednego dnia, w tych wczesnych latach 30. na ławkach pojawia się napis: „Żydom nie wolno siadać na tych ławkach”.
Można powiedzieć nieprzyjemne, to jest nie fair, to nie jest OK, ale w końcu jest tyle ławek dookoła, można usiąść gdzie indziej, nie ma nieszczęścia.
… jest tam basen pływacki, napis: „Żydom zabroniony wstęp do tej pływalni”. Można znów powiedzieć, nie jest to przyjemne, ale w końcu Berlin ma tyle miejsc, gdzie można się kąpać, tyle jezior, tyle kanałów, prawie Wenecja. Jednocześnie gdzieś indziej pojawia się napis: „Żydom nie wolno należeć do niemieckich związków śpiewaczych”. No to co, niech sami chcą śpiewać, muzykować, niech się zbiorą, będą śpiewali, okej.
Potem pojawia się napis i rozkaz „dzieciom żydowskim, niearyjskim, nie wolno się bawić z dziećmi niemieckimi, aryjskimi”. Będą się bawić same. A potem pojawia się napis: „Żydom sprzedajemy chleb i produkty żywnościowe tylko po godzinie 17”. To już jest utrudnienie, jest mniejszy wybór, ale w końcu po 17 też można robić zakupy.
Uwaga, uwaga, zaczynamy się oswajać z myślą, że można kogoś wykluczyć, że można kogoś stygmatyzować, że można kogoś wyalienować. I tak powolutku, powolutku, stopniowo, dzień za dniem, ludzie zaczynają się oswajać z tym, i ofiary, i oprawcy, i widzowie, świadkowie.
Wszyscy, którzy to widzą, zaczynają się oswajać i zaczynają przywykać do myśli i do idei, że ta mniejszość, która … jest inna, że ona może być wypchnięta ze społeczeństwa, że to są ludzie inni, obcy, ludzie, którzy roznoszą ZARAZKI, EPIDEMIE.

źródło: youtube.com

--

 

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

RTVP OPÉRA www.opera.rtvp.pl

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

No data

Notice: Undefined index: error in /home/wieczornapl/domains/wieczornapl.cfolks.pl/public_html/section/variable.php on line 11
{"news":"news","company-skill":"company-skill","slider":"slider","menu":"menu","submenu":"submenu","language":"language","cookie":"cookie","logo":"logo","header":"header","separator":"separator","footer":"footer"}